Międzynarodowy Festiwal Pokazów Pirotechnicznych
X Edycja – Finał Mistrzów

odbędzie się na Wałach Chrobrego w Szczecinie w dniach

11.08.2017 – 12.08.2017

 

Uczestnicy festiwalu pirotechnicznego o Platynową Magnolię:

1. JOST Austria – zwycięzca z 2013 r.
2. H. C. Pyrotechnics Belgia – zwycięzca z 2014 r.
3. Fire Event Luxembourg – zwycięzca z 2015 r.

4. SUGYP Szwajcaria – zwycięzca z 2016 r.